Lehoczki Károly: Elgurult gyöngyök hangoskönyv

O D, S R, K M, S M, M A, B E, stb.

Első olvasásra ez a lezáratlan betűsor nyilván mindenki számára értelmezhetetlennek, értelmetlennek tűnik. Nem is juttat és nem is juttathat többet eszünkbe, mint az ABC egyszerű, letisztult betűit. Ha ezekkel a betűcsoportokkal azonban Lehoczki Károly Elgurult gyöngyök című verses kötetében találkozunk, már nem puszta betűcsoportként, hanem verscímként, méghozzá a lírai én emlékképeiből felsejlő, tovatűnt női ideálok monogramjaként értelmezhetjük őket. A monogramok neveket takarnak, a nevek pedig történeteket. Az elgurult gyöngyök történeteit…

letöltés