Karinthy Frigyes: Az utolsó palackposta letöltés mp3

A kötet Karinthy 1935 és 1938 között írt cikkeit, humoreszkjeit és karcolatait foglalja magába.

Az ebben az időben már betegséggel küzdő Karinthy némiképp új arcát mutatja az olvasónak. Ezekben a cikkekben és karcolatokban a sötétebb hangulatok, hangvételek jutnak fontosabb szerephez, némiképp háttérbe szorítva ezzel a humorista Karinthyt. A repülés varázsa az egyetlen, amiről még mindig felszabadult gyermekiességgel tud beszélni. A kötet a múlandóság, a megaláztatások köznapivá válása és az elszegényedés témái köré épül. Nem hiányozhat egyetlen Karinthy-gyűjteményből sem.

 

letöltés